LHT0201 | Bulk LED Bulkhead PIR Slim Trim 6W IP44 Black | Ideal Webshop