LHT0202 | Bulk LED Bulkhead PIR Slim Trim 6W IP44 White | Ideal Webshop